سرویس ها

هر آن چیزی که لازم است بدانید

درمان سیگار

سیگار کشیدن از نظر ما تنها یک عادت ساده نیست که با تغییر بتوان به راحتی آن را کنار گذاشت!

سیگار دارای سه ماده اصلی است که شامل نیکوتین، قطران و مونواکسیدکربن است.

نیکوتین از آنجایی که روی گیرنده های موسکارینی تاثیر میگذارد نسبت استیل کولین در بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا نیکوتین ماده ای اعتیاد آور است، از دیدگاه ما قطع کردن هرآنچه اعتیادآور است به طور ناگهانی، بدون داروی جایگزین و جهانبینی مناسب نتیجه ایده عالی در بر نخواهد داشت. هدف اصلی شما نباید قطع کردن سیگار به هر قیمتی باشد. شاید به خود بگویید که تحمل میکنم! از دیدگاه ما این حرف دو مشکل اساسی دارد. اول اینکه حتی با تحمل زیاد و بدون جهانبینی صحیح احتمال بازگشت شما به مصرف سیگار بسیار بالاست. دوم آنکه بیاد داشته باشید که آنچه شما جسم می نامید متشکل از میلیاردها سلول زنده است و شاید جمعیت این سلول ها 7 یا 8 برابر جمعیت کره زمین باشد! در حقیقت آنچه شما استرس یا فشار بر خود تفسیر میکنید به نوعی مرگ سلول هاست.

با شرکت در کلاسهای درمان سیگار که توسط احسان رنجبر راهبری میشود، سیگار را کنار بگذارید. برای اطلاعات بیشتر به مشاور آنلاین پیام بدهید.

پشتیبانی