سرویس ها

هر آن چیزی که لازم است بدانید

سرویس های قابل ارائه به بیماران

برای خروج از جهان تاریک اعتیاد که مدت طولانی زمان برای ورود به آن سپری نموده اید، به زمان نیاز دارید. خروج از اعتیاد تنها با داشتن خواسته و به یکباره اتفاق نخواهد افتاد.

13

کلاسهای جهانبینی کلینیک

برای انجام دادن هر موضوعی ابتدا باید آن موضوع را بدانیم. اعتیاد چیست؟ چرا هرگاه مصرف را قطع میکنیم دچار مشکلات جسمی (خماری) میشویم؟ چرا بعد از گذشت مدتی جسم کمی آرام میشود اما مشکلاتی مانند بی خوابی، بی اشتهایی، مشکلات جنسی، عدم تمایل به زندگی، افسردگی، زود خسته شدن و غیره به وجود می آید؟

با حرکت راه نمایان میشود

وابستگی-به-داروی-آرامبخش-1

ویزیت پزشک و ارائه دارو

داروهای بوپرونورفین، شربت تریاک، متادون به صورت قرص و شربت در کلینیک موجود می باشد. پس از تایید پزشک و تشکیل پرونده در کلینیک دارو به بیمار ارائه خواهد شد.

برای درمان اعتیاد خود همین امروز اقدام کنید

HERO-Tabacco-cessation-quit-smoking

درمان سیگار

به علت تاثیر نیکوتین بر روی میزان استیل کولین، در اثر مصرف سیگار چرخه اعتیاد به وجود می آید. سیگار کشیدن جدای وابستگی جسمانی در تمامی لحظات زندگی خود را پیوند میدهد. مثلا سیگار کشیدن بعد چایی یا بعد غذا یا بعد بیدار شدن و قبل به خواب رفتن!

برای جدا شدن از سیگار نیاز به جهانبینی مربوطه دارید و این سخن یک مصرف کننده رها یافته است.

فر انسانهای بربادرفته و در خاکستر مدفون شده مانند گنجی به صاحبان اصلی پس داده خواهد شد. مشروط برآنکه خود را طلب کنند.

پشتیبانی