سرویس ها

هر آن چیزی که لازم است بدانید

ارائه دارو

جهت تشکیل پرونده و دریافت دارو میتوانید به کلینیک مراجعه فرمایید.

تشخیص اینکه از چه دارویی برای درمان استفاده نمایید با توجه به ماده مصرفی شما توسط پزشک انتخاب می شود. دقت داشته باشید که نوع دارو خود یک مسئله اساسی است، نباید چون دوست شما مثلا از متادون استفاده میکند، شما هم بدون مراجعه به پزشک و سر خود همان دارو را مصرف کنید. 

خطر افتادن از چاله به چاهی بسیار عمیق در اینجا وجود دارد!

مسئله دوم بعد از انتخاب دارو، نحوه و زمان بندی استفاده از دارو است که پزشک برای بیمار خود تشخیصص میدهد. دقت داشته باشید که یک نسخه مناسب حال همگان نیست. 

مسئله سوم مدت زمان درمان است. تنها وقتی به صورت حضوری مراجعه فرمایید ما قادر خواهیم بود که این سه فاکتور اساسی یعنی نوع دارد، میزان دارو و مدت درمان را تشخیص بدهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر به کلینیک مراجعه کنید و یا به مشاور سایت پیام ارسال نمایید.

پشتیبانی