فایلهای صوتی مقدماتی اعتیاد

فایلهای صوتی ضبط شده از جلسات جهانبینی کلینیک شفای سبز

برای درمان اعتیاد باید ابتدا دشمن خود را بشناسیم! اعتیاد از پیوند انسان و موادمخدر به وجود آمده است. لذا برای درمان باید هم انسان را بشناسیم و هم مواد مخدر را. سوال اینجاست که آیا اعتیاد یک بیماری روانی است و یا یک بیماری جسمی؟ و شاید هر دو؟ از دیدگاه ما اعتیاد بیماری سه وجهی است: بیماری جسم، بیماری روان و بیماری جهانبینی. برای درمان اعتیاد این سه ضلع باید به تعادل برسد.

  در این فایل سعی میکنیم کمی طبیعت اعتیاد را توضیح داده و نحوه درمان را توضیح دهیم.

 

در این فایل در رابطه با مصرف سیگار صحبت شده است. آیا سیگار کشیدن نوعی اعتیاد است؟ آیا راه حل منطقی برای درمان سیگار وجود دارد؟

 

درباره اعتیاد و اینکه این بیماری چگونه است و چه راهی را باید پیش بگیریم تا اعتیاد را درمان کنیم. چگونه میخواهیم بیماری را درمان کنیم که نمیدانیم چیست؟ درباره سیستم ایکس (تئوری مهندس دژاکام در درمان اعتیاد) بیشتر بدانید. 

 

جهانبینی چیست؟ به مثالی در اینباره توجه کنید. سوال اینجاست که آیا تفکرات و نحوه اندیشیدن ما تاثیری بر رفتار و یا حال و روز ما دارد یا خیر؟ اگر جواب شما خیر است که هیچ! اما اگر جواب شما بلی است و برای بهبود نگرش خود حرکتی انجام نمیدهید، این تناقضی است که باید برای حل آن حرکت کنید. 

 

وادی اول میگوید با تفکر ساختارها آغاز میگردد، بدون تفکر آنچه هست رو به زوال میرود. هرچیزی که در جهان ما وجود دارد ابتدا یک فکر بوده است. کتاب، ماشین، میز و … هرچه که هست ابتدا در جهان فکر یک انسان بوده و سپس ساخته شده یا به ساختار در آمده است. لذا انسان برای پیدا شدن باید ابتدا تفکر را بیاموزد تا گام به گام نسبت به اصلاح جهان خود قدم بردارد. به 3 فایل کوتاه درباره وادی اول توجه بفرمایید.

 

به فایل کوتاهی درباره خواب توجه بفرمایید.

 

بیشتر درباره اعتیاد بدانید تا بدانید با چه چیزی مواجه هستید؟ به یاد داشته باشید که اگر مسئله را درست ندانیم، نمیتوانیم راه حلی بیابیم. آیا مصرف کنندگان بی اراده هستند؟ لذت جو هستند؟ آیا اعتیاد مسئله روانی است و یا جسمی؟

 

 

 

 

 

پشتیبانی