جهان بینی سطح متوسط

جهان بینی سطح متوسط

 

در این بخش تحت عنوان جهان بینی سطح متوسط فایل های صوتی قرار خواهد گرفت که به مسایل مختلف میپردازد.

تمامی فایل ها حداکثر تا 20 دقیقه خواهند بود تا قابل استفاده برای شما عزیزان باشد.

فایلها ترتیب خاصی را دنبال نمی کنند. پیشنهاد میکنم از اولین فایل شروع نمایید. هر هفته فایل جدیدی به این بخش اضافه خواهد شد.

پادکست شماره 1

پادکست شماره 2

پادکست شماره 3

پادکست شماره 4

پادکست شماره 5

پادکست شماره 6

 

پادکست شماره 7

جلسه کلاس سی دی گمگشته آقای حسین دژاکام

پشتیبانی