سی دی های آموزش وادی های کنگره ۶۰

سی دی های آموزش وادی های کنگره 60 برای وادی های اول و دوم آماده شده و در کلینیک شفای سبز قابل تهیه می باشد.  این سی دی ها آموزش کامل وادی ها است و گوش کردن آن توصیه می شود.      
ادامه مطلب...

خلاصه ای از سی دی صور پنهان

🔰مطلب کلیدی سی دی صور پنهان
🔸در هستی هیچ چیز شر نیست و حتما به خیر ختم می شود؛ ✨این یک حقیقت است که اگر تبدیل به یک باور شود، کار ما انسان ها را خیلی راحت می کند. من انسان به علت اینکه تفکر سطح پایینی دارم مسائل را شر تشخیص می دهم! تمام مشکلاتی که برای انسان بوجود می آید  به هیچ وجه شر نیست. حتی سوختن در جهنم نیز شر نیست و آن هم از روی عشق است. انشاالله این موضوع را هم در کلاس های حضوری صحبت خواهیم کرد.
🔸طبیعت دچار مرگ می شود و در بهار زندگی جدیدی را شروع می کند؛ ✨آیا ما می توانیم این مسئله را ببینیم یا که نه ؟ اگر جواب مثبت است آن انسان به فرمان قرآن عمل کرده است که میگه به طبیعت نگاه کنید تا متوجه همه مسائل شوید. آیا من احسان قادر هستم به طبیعت اینگونه نگاه کنم؟ آیا این مرگ و دوباره زنده شدن را در حیات می بینم؟ درک می کنم و یا درگیر چیز دیگری هستم؟
🔸با حرکت در صراط مستقیم ستون های زندگی استوار می شود؛ ✨این جمله را کسانی که از ضد ارزش ها دوری و به ارزش ها می پردازند و یا به عبارتی در صراط مستقیم قرار دارند متوجه می شوند. آن ها احساس می کنند که زندگی شان از یک قوام خاصی برخوردار است. در تمامی جنبه های زندگی احساس آرامش و رضایت از خود دارند. فرامین خداوند خیلی ساده در کتاب های آسمانی گفته شده است و در سی دی اشاره میشود که برای فرد خاصی نیست که انجام آن مربوط به انسان خاصی نیست؛ برای همه انسان هاست. فرمان این است که از ضد ارزش ها دوری کنید و به ارزش ها بپردازید.
🔸 این روزها و کل روزها مانند ابر، سایه و باد هستند؛ ✨اشاره می کنند به سرعت زمان. تمام روزهای عمر ما به سرعت در حال عبور هستند. وقتی در لحظه قرار می گیریم زمان کش می آید و به نظرمان ثانیه ها آرام آرام عبور می کنند اما اگر در ذهن به عقب برگردیم و از دوران کودکی  تا به امروز را در ذهن مرور کنیم خواهید دید که زمان به چه سرعتی در حال عبور است و ادامه زندگی ما هم به همین سرعت عبور خواهد کرد و تمام خواهد شد. تنها تفکرو اندیشه ما باقی خواهد ماند، نه چیز دیگر.
🔸اگر قالب از دوام خوبی برخوردار نباشد مانند درختی است که موجوداتی در آن لانه سازی می کنند که ما از آن ها بی خبریم؛ ✨ امروز هم در زندگی ما این لانه سازی در اکثر انسان ها انجام شده است و ما اصلا به این موضوع آگاه نیستیم . اگر آگاه باشیم برای رفع آن اقدام خواهیم کرد. قالب از دوام خوبی برخورد نیست یعنی جسم بیمار است. در سی دی اشاره می شود که افکار منفی می توانند تمثیلی از همان موجوداتی باشند که در جسم ما لانه سازی کرده و ما از آن بی خبریم و برای اصلاح آن هیچ کاری انجام نمی دهیم. ظلم را در دنیا میبینیم و فکر می کنیم که خب در دنیا ظلم وجود دارد. متوجه نیستیم که ظلم در درون خود من است و این موضوعی است که دانایی باید برای ما مهیا کند تا ما بتوانیم این مسئله را در درون خودمان ببینیم.
🔸حرف های آلوده؛ ✨حرف میتواند مانند یک آب آلوده ای باشد که به درخت میدهید که ممکن است درخت آسیب ببیند. مثلا غیبت کردن آلوده است. یک فردی که کنار ما از دیگری غیبت می کند به تمثیل می تواند مانند آن آب آلوده ای باشد که باعث مریض شدن ما می شود و ما متاسفانه متوجه نیستیم.
🔸موج های دریا و شن های صحرا آرام نیستند؛ ✨مسائل در زندگی بسیار گوناگون و برای همه ما پیش می آید. به واقع زندگی مانند موج های دریا است. اگر دریا ساکن بود نمک آن ته نشین می شد و اصلا دریا می گندید و تبدیل به لجنزار می شد. باد شن های صحرا را بر میدارد و از جایی به جای دیگر حرکت میدهد و این ها دائم در تلاطم هستند. ما انسان ها نیز دائما زندگیمان اینگونه است. هم در صور آشکار و هم در صور پنهان. در صور آشکار میبینید که هر روز زندگی یک اتفاق و یک رویداد جدیدی برای ما بوجود می آورد و این تلاطم ها در درون ما هم وجود دارد. یک روز غمگین هستیم و یک روز خوشحالی. ما باید یاد بگیریم که تکدر خاطر برای این تلاطم ها به وجود نیاد. ما نباید این تلاطم ها را تفسیر به بدبختی کنیم. این تلاطم ها قسمتی از آموزش های ما است و وقتی این را بدانیم خیلی آرام تر خواهیم بود.
🔸 وقتی آموختیم به خدمت گرفته خواهیم شد؛ ✨کل سیستم حیات به همین شکل است. شما در صور آشکار هم اگر نگاه کنید، فردی میتواند  در دانشگاه تدریس کند که آن درس را بلد باشد. مدرک تحصیلی و تخصص داشته باشد. یا فردی میتواند مکانیک باشد که مکانیکی بداند . بنابراین وقتی موجودی برای انجام یک خدمت و یا یک سرویس آماده میشود، که آن مطلب را بلد باشد. در درمان اعتیاد هم اینگونه است. کل هستی به این شکل کار می کند: ما آمده ایم که آموزش بگیریم؛ سپس به جایی برسیم که بتوانیم خدمت کنیم و آموخته ها را به دیگران انتقال دهیم.
نگارش از مسافر کامران
ادامه مطلب...

خلاصه ای نوشتاری از سی دی کج فهمی

🔰خلاصه سی دی کج فهمی ۱
🔸 هیچ ؛ ما هیچ بودیم و هیچ هستیم؛ استاد میگویند که نمی‌دانند هیچ بودن یعنی همه چیز! اما هیچ بودن از روی ناامیدی و ناتوانی نشان بدختی است. اما یه وقتی هست که این هیچ بودن از روی خالی شدن است، از روی دانایی است و در ادامه به جایی میرسد که می فهمد در مقابل نظام هستی هیچ است و این  یعنی تسلیم خداوند بودن. یعنی همه چیز!
🔸کج فهمی؛ چرا ما دچار کج فهمی در مورد جهان هستی هستیم؟ چون دنبالش نیستیم که اصلا بفهمیم جهان چه هست . یعنی چی که جهان بر مبنای اضداد بنا شده است؟ اگر ما بفهمیم که جهان بر مبنای اضداد بنا شده است و این موضوع را عمیق درک کنیم آنوقت میبینیم که مشکلات بخش طبیعی از حیات است. یعنی طبیعی است که بالا و پایین  داشته باشد.
🔸چطور به زندگی نگاه می کنیم. خیلی وقت ها مشکل از کج فهمی ما است و این بستگی دارد که ما نظام هستی را از چه جایگاهی نگاه می کنیم. یه وقتی است که از جایگاه زندگی خودمان نگاه می کنیم . یعنی نگاه می کنیم که اتفاقی که افتاد به من آسیب زد یا به من سود رساند . این یک جور نگاه به جهان هستی است . یه وقتی از جایگاه های بالاتر نگاه می کنیم .اهداف بزرگ‌تری رو نگاه می کنیم که آیا جهان هستی یا خداوند و یا آن معمار بزرگ هدفی را دنبال می کند و اگر هدفی را دنبال می کند آن چیست و یا فقط این هست که من احسان از زندگیم راضی باشم؛ در خوشحالی باشم یا هدف بزرگ‌تری دنبال میشود. این برمیگردد به ما که چطور نگاه کنیم.
 🔸داستانی از سعدی؛ سعدی داستانی دارد که میگوید مورچه هایی در کاخ سلطان زندگی میکنند. مورچه ها اصلا خبر ندارند سلطان چه کسی است! اصلا مملکت داری چه هست؟ مورچه ها دنبال دانه و روزی خودشان هستند. ما انسان ها مورچه هایی  هستیم در کاخ سلطان.!
🔸انسان مختار الخطاست؛ گروهی معتقدند که انسان جایز الخطاست. بعد از آن  گروهی گفتند ممکن الخطاست و بعد آقای مهندس گفتند مختار الخطاست. رسم تمام خط و خطوط به دست انسان سپرده شده است. انسان اختیار کامل دارد و هر چه قدر که دلش بخواهد می تواند خطا کند. در این خطا کردن هم به خودش آسیب می زند و هم به اطرافیان. انسان هر چقدر در جایگاه بالاتری باشد خطایی که انجام می دهد به افراد بیشتری صدمه میزند.
🔸 این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا؛ هر کاری که ما میکنیم نتیجه اش به خودمان باز خواهد گشت. یک وقتی هست که انسان ها این را می شنوند و میگن خیلی خوبه و درسته اما یه وقتی هست که شما این را در زندگیتان جاری می کنید. اگر انسانی متوجه این قانون بشود آنوقت میتواند در زندگی اش خوشبختی را لمس کند.
🔸پس انداز؛ ما پس انداز انجام میدیم که در آینده به مشکلات برخورد نکنیم . پس انداز این نیست که من باید حتما خیلی دارا باشیم . اگر هر دو روزی یک قرص نان بدست میارید بخشی از آن را باید پس انداز کنیم. فکری که درگیر مسائل مالی باشد اصلا نمیتواند به شکوفایی برسد .
🔸 شفاخانه نه بیمارستان؛ بیماران اعتیاد نیاز به بستری ندارند. آن ها نیاز دارند به یک علم و آگاهی تا خودشان را درمان کنند. امروزه ما میبینیم که از مصرف کنندگان مواد مخدر چه هزینه هایی گرفته می شود که آن ها را بستری کنند یا روی تخت بیمارستان سم زدایی کنند و بعد یه مشت قرص به خوردشان می دهند و بصورت آدم های کاملا نامتعادل و قرصی رهایشان می کنند.
🔸 برای درمان اعتیاد نیاز به یک حکیم مخصوص داریم؛ گفتیم که اعتیاد سه ضلع جسم، روان و جهان بینی است. کسی که میخواهد اقدام کند برای درمان اعتیاد باید هر سه ضلع رو بشناسه. یعنی باید بداند که جسم چگونه است. کجای جسم خراب شده است که خماری بوجود آمده و بداند  که چه چیزی را میخواهد درست کند. در مورد روان انسان بداند. این ترس ها و حس ها چگونه کار میکند. از نظر جهان بینی نگاه صحیحی به دنیا و زندگی و حیات انسان داشته باشد . درباره فلسفه وجودی انسان بداند . صور پنهان انسان رو بشناسد و کسی که این سه ضلع را آشنا باشد میشود حکیمی که می تواند درمان اعتیاد را انجام دهد.
🔸از تار مو تا طناب را توجه کنید؛ ما تنها هستیم. این که ما در جمع هستیم توهم است. دیگران هستند، همکاری می کنند اما در نهایت اصل ماجرا به عهده خود انسان است و انسان باید حتما رشد کند. استاد آقای مهندس اشاره می کنند که از تار مو تا طناب را توجه کنید و این دارد اشاره میکند که از جزئی ترین مسائل زندگی تا وسیع ترین مسائل زندگی را هر انسانی باید مورد توجه قرار بدهد تا بتواند خودش را مدیریت کند . انسان های امروزی هیچ مدیریتی روی زندگیشان ندارند. کسی که سیگار میکشد مدیریتی در زندگی نمیتواند داشته باشد . چون دارد خودش را نابود میکند این ساده ترین چیز است . شما میخواهید زنده بمانید و سیگار چیزی است که شما را از بین میبرد.  اکثر انسان ها در این دوران شبیه ربات شدند . از صبح تا شب یک کار را تکرار می کنند. به هیچ مسئله ای هم فکر نمی کنند . اندیشه هم هیچ پیشرفتی نمی کند. اما بچه هایی که دنبال جهان بینی هستند باید حتما تفکر از درون خودشان را شروع کنند. به زندگی خودشون نگاه کنند. ما باید یاد بگیریم به خودمون نگاه کنیم نه به دیگران. دیگران مهم نیستند من باید خودم را نگاه کنم و مسائل خودم را بتوانم حل کنم.
تهیه و تنظیم: مسافر کامران
ادامه مطلب...

خلاصه ای نوشتاری از سی دی نفس و جسم

🔰خلاصه سی دی نفس و جسم
🔸تمثیل رودخانه؛
رودخانه گاهی از طریق آب آلوده یا سنگ هایی که از بیرون وارد آن می شوند دچار تلاطم و آلودگی میگردد. اما اگر در ادامه دارای جایگاه مطمئنی شود کمتر آلوده خواهد شد. این موضوع می تواند تمثیلی باشد از زندگی انسان که اگر جایگاه خودش را محکم کند کمتر آلوده و آسیب هایی که از اطراف میبیند کمتر میشود.
⁦▫️⁩در قرآن داریم «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» «نزدیک نشوید به آنانی که به خودشان ظلم کرده اند.» مطمئن کردن جایگاه به نوعی دوری کردن از یکسری مسائل است که به تبع آن آسیب هایی وارد زندگی نشود. ⁦ 🔸جنگ بدون خونریزی معنا ندارد اما اگر در طهور باشد محاسبات صحنه به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد؛ آقای مهندس در سی دی صحبت می کنند که اگر تهور باشد و انسان ها متهورانه وارد جنگ شوند جنگ به گونه ای دیگر خواهد بود. این تهور می تواند بخاطر یک ایمان قوی یا باور به یک چیزی باشد. گاهی در میدان نبرد صدها نفر بر هزاران نفر پیروز میشوند و این به مستحکم بودن و قوی بودن انسان بر می گردد و این استحکام به درون انسان، به باورهای او که بر مبنای دانش و آگاهی است بر می گردد. امکان ندارد انسان بدون دانش و آگاهی به این استحکام برسد.
🔸اصولا بدون شناخت و آگاهی هیچ کاری نمی توان انجام داد؛ ما باید در مقاطع مختلف زندگی بدانیم چرا؟ اگر در حال مصرف مواد هستید اشکال ندارد، مصرف کنید اما حداقل از خودتان بپرسید چرا دارم مصرف می کنم؟ اجازه دهید تفکر وارد زندگیتان شود. اگر میخواهید مصرف نکنید هم باید بدانید چرا؟ اگر انسانی چرایی نداشته باشد؛ یعنی جهان بینی او به سطح خوبی نرسیده باشد مطمئن باشید به مصرف اعتیاد باز می گردد .اصولاً بدون شناخت و آگاهی هیچ کاری را نمی توان انجام داد. به اطراف نگاه کنید؛ مثلا یک لپ تاپ خیلی خوب و پیشرفته ای دارید، اما اگر آگاهی نداشته باشیم، شناخت نداشته باشیم، نمی‌تونیم از آن استفاده کنیم. در مورد زندگی و حیات انسان هم همینطور است. ما اگر آگاهی و شناخت از انسان نداشته باشیم هیچ گاه نمی توانیم وارد مسائل دیگری شویم.
🔸تفاوت شعور و آگاهی در موجودات مختلف؛
صحبت میشه در سی دی راجع به تفاوت شعور و آگاهی در موجودات مختلف ازجماد تا نما (گیاهی) و بعد حیوانی و بعد انسانی که چهار مرحله میتوان متصور شد. در هر مرحله شعور و آگاهی متفاوت است. مثلا شعور یک بوته بیابانی با گل متفاوت است. چون این ها هم آگاهی دارند و هم خواسته و کارهایی را انجام میدهند. اینکه میتواند  آب را از ریشه جمع کند و به بالا انتقال دهد و مراحلی را پشت سر گذارد از آگاهی و شعور سرچشمه می گیرد. اگر درخت میوه باشد میوه ای تولید بکند. این ها همه نشانه طی کردن مراحلی بر اساس  آگاهی است و یک چیز دیگر که ما بر آن آگاه نیستیم. مولانا در اشعار خود به این مراحل اشاره داشته است. از جمادی مردمو نامی شدم - از نما مردم به حیوان سر زدم و الا آخر. این ها مراحلی است که یک نفس باید طی کند به میزان آگاهی و شعورش تا بتواند به مرحله انسانی برسد. نفس آن چیزی است که تعیین موجودیت می کند. نفس وقتی وارد جهان فیزیکی میشود به نسبت آگاهی و شعورش یک قالبی میتواند برای خودش انتخاب کند.
🔸 «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» در سی دی آقای مهندس فلق رو به معنای شکافته شدن مطرح می کنند و در ادامه صحبت هایی راجع به بیگ بنگ (انفجار بزرگ) میکنند. با آن انفجار مهیب جهان کارش را شروع کرد و به بیانی دیگر شروع جهان هستی با یک نوع شکافته شدن بود. این شکافته شدن همه جا هست. دانه ای که زیر زمین کاشته می شود باید شکافته شود تا جوانه بزند و  این شکافته شدن برای ورود به قسمت های جدید همیشه وجود دارد.
🔸تفاوت در تولد حیوان و انسان؛ در سی دی گفته میشود که بچه حیوان هنگام تولد بلافاصله شروع به حرکت میکند . اما در مرحله انسانی این اتفاق نمی افتاد. چون جسم انسان خیلی خیلی پیچیده تر از حیوان است.  نوزاد انسان را اگر رها کنید میمیرد و این را تمثیل میزنند با خلبانی هواپیماهای مختلف که شما مثلا برای خلبانی یک ایر باس باید خلبانی دو موتوره رو انجام داده باشید. وقتی که نفس به مرحله سوا (مرحله میانی) می‌رسد روح در آن دمیده و وارد مرحله انسانی میشود و از اینجا فجور و تقوا به انسان الهام میشود. یعنی بدی و نیکی بوجود می آید برای آن انسان و باید راه خودش را انتخاب کند. انسانی که به صور پنهان اعتقاد داشته باشد و بداند که انسان بقا دارد و نه فنا، آنوقت نحوه زندگی اش در کره خاکی خیلی متفاوت خواهد بود و به دنبال مسائل اساسی و اصلی خواهد رفت چرا که زمان به سرعت در حال عبور است و تمام خواهد شد. ما ارزش زمان را متوجه نمی شویم. آقای مهندس در سی دی اشاره می کنند که اگر به ما بگویند که بیمار هستیم و دوماه دیگر قرار است بمیریم، تازه آنجا متوجه خواهیم شد که زمان چقدر مهم بوده است و چیزهایی که خودمان را به آن مشغول کرده بودیم در درجه اول اهمیت نبوده است.
🔸دنیای امروز در مرحله نگهدارنده است؛ در سی دی اشاره می شود که دنیای امروز در مرحله نگهدارنده است چرا که نمیتوانند عامل اصلی مسئله را حل کنند. چون به صور پنهان اعتقادی ندارند. در حال حاضر بیماری ها را با قرص و داروهایی که تجویز می کنند در مرحله نگهدارنده نگه میدارند؛ یعنی اینکه یک فرد که سردرد دارد، قرص مصرف میکند تا سردرد را احساس نکند. ولی نمیتوانند عامل اصلی سردرد را حل کنند. آقای مهندس در سی دی عامل اصلی را در نفس جستجو می کنند و اعتقاد دارند چون  متخصصین امروز دنیا به صور پنهان اعتقادی ندارند و آن را نمی‌شناسند فعلا در مرحله نگهدارنده باقی خواهند ماند.
 ⁦▫️⁩در پایان صحبت میشود که مشکلات باعث پیشرفت است و نباید از آن ها  ترس داشت. حل مشکل در نهایت باعث میشود صورت آن مشکل برای ما نمایان شود. همین مسئله اعتیاد برای ما خیر شد. این را بچه هایی که موفق شدن آن را حل کنند و از آن بیرون بیایند متوجه می شوند.
⁦▫️⁩در مورد ازبین بردن نیروهای تخریبی صحبت میشود که این مسئله باید آرام آرام انجام شود و ما نمیتوانیم نیروهای تخریبی را بصورت ناگهانی از بین ببریم.
در پایان یاد آور می شوم که این سی دی پر از مطلب و محتوا بود که انشاالله حتما سر کلاس کامل صحبت خواهیم کرد.
تهیه و تنظیم: مسافر کامران
ادامه مطلب...

پرسش و پاسخ کوتاه

🔰 پرسش؛ لطفاً در رابطه با کنترل احساسات توضیح دهید.
🔸پاسخ : همه چیز در درون ما در حال تلاطم است. لحظه ای احساس شجاعت و لحظه ای دیگر ناامید می‌شویم؛ یک لحظه پر از عشق، لحظه ای بعد نفرت را تجربه می کنیم. این همان تلاطمی است که در درون ما وجود دارد.
⁦▫️⁩گاهی ممکن است انسان اجازه دهد این احساسات ذهنیت او را تغییر دهند. به بیان دیگر اسیر شود و بر مبنای آنها تصمیم گیری کند. اما زمانی خواهد رسید که ما سوار بر این احساسات خواهیم شد. در واقع به نقطه ای خواهیم رسید که احساس را در درون مان داریم اما آن را کنترل و به بیرون بروز نمی دهیم. برای مثال انسانی متوجه می‌شود که دچار ترس شده است اما این ترس باعث نمی شود که این انسان طغیان کند و این تغییرات ناشی از احساس ترس را در بیرون به نمایش بگذارد.
🔸برای کنترل احساسات به مقادیر بسیار زیادی دانایی نیاز است و ظرف انسان باید رشد کرده باشد. ⁦▫️⁩انسان در اثر حل کردن مداوم مشکلات در زندگی کم کم متوجه می شود که چگونه باید با این احساسات برخورد کند. ساده ترین نوع آن که در مسیر اعتیاد با آن روبرو هستیم احساسی است که تحت عنوان «وسوسه» از آن یاد می شود. یک نوع گرایش است نسبت به مصرف مواد مخدر. اما این را شاهد هستیم که وقتی مقداری دانایی نسبت به مواد مخدر کسب می کنید و در  مسیر درمان قرار دارید قادر هستید از آن گذر کنید و اسیر این احساس نمی شوید تا شما را با خود به سمتی بکشد که بروید و مصرف کنید.
 ⁦▫️⁩نحوه ی عملکرد تک تک این حس ها به همین صورت است. انسان هر چه بیشتر رشد کند، بیشتر می تواند کنترل این احساسات را در درون خود بدست آورد و در آرامش بیشتری قرار داشته باشد.
نگارش مسافر محمد
ویرایش مسافر کامران
ادامه مطلب...

خلاصه ای از سی دی نفس و جسم

خلاصه ای صوتی از سی دی نفس و جسم مهندس دژاکام که امیدوارم مفید باشد. در کلاس های حضوری به طور کامل سی دی را خواهیم شکافت. برای شرکت در کلاس های حضوری در کلینیک شفای سبز ثبت نام کنید.   
ادامه مطلب...

نوشتاری کوتاه از سی دی فاصله

🔰خلاصه سی دی فاصله:
🔸هر چیزی در حد و جایگاه خودش برای ما مهم و مفید خواهد بود و هر چیزی که از تعادل خارج شود برای ما مخرب است؛
حتی آب یا آتش که برای ما مهم هستند و حیات بدون آن ها غیرممکن است اگر از تعادل خارج شوند برای ما آسیب رسان می شوند. آب مایه حیات است اما میتواند تبدیل به سیل شود و ویرانی بسیار زیادی را به بار آورد. حتی روابط ما انسان هم اینگونه است. اگر در حد تعادل باشد یعنی نه بسیار نزدیک و نه بسیار دور میتواند مفید باشد و هرچقدر از تعادل دور شویم آسیب رسان خواهد بود.
🔸تغییرات خوب است اگر به تبدیل برسد؛ فرض کنید در حال هل دادن ماشینی در سربالایی هستیم. اگر به قله یا سطح صاف رسیدیم، تبدیل اتفاق افتاده است و مرحله دیگری آغاز میشود. ولی اگر قبل از رسیدن به سطح صاف وسیله را رها کنیم برمیگردیم به نقطه اول یا حتی پایین تر. مثلاً فردی ۹ الی ۱۰ ماه مسیر درمان را طی می کند اما به آن درمان واقعی نمیرسد. یا اینکه تا دارو قطع میشود فکر میکند همه چیز حل شده است و رها می کند.این افراد دچار مشکلات زیادی خواهند شد. حتما باید تغییرات به تبدیل برسد.
🔸 تشبیه انسان به رودخانه؛ در سی دی انسان را تشبیه می کنند به رودی که در بستر خودش در حال حرکت است.انسان مشغول زندگی خودش است و کاری به کسی ندارد، اما گاهی دیگران وارد زندگی او می شوند و آسیب هایی را به او وارد می کنند به  مانند سنگی که داخل آب رودخانه انداخته میشود.
🔸توهم دانایی! برخی انسان ها توهم دانایی دارند.فکر می کنند که می دانند اما خیلی ساده وقتی من احسان دانسته هایش را با ندانسته ها مقایسه کنم مقایسه کنم چیزهایی را که میدانم با چیزهایی کبه راحتی میتوانم ببینم که هیچ نمیدانم و این باعث حرکت من به سمت دانایی خواهد شد. اما وقتی باور داشته باشم که بلدم و میدانم حرکت به سمت دانایی از من خواهد گرفت. بنابراین بسیار بسیار مهم است که از دست این دشمن درونی خودمان خلاص شویم تا بتوانیم مسیرمان را ادامه دهیم.
🔸انسان می تواند مسیر زندگی خود را تعیین کند. چرا اینگونه است؟ چون ویژگی خاصی به انسان داده شده است بر خلاف حیوان. یعنی یک مکانیزمی درون انسان نهاده شده که میتواند مسیر خودش را تعیین کند . انسان ها میتوانند به موجوداتی تبدیل شوند که به دیگران آسیب می رساند بدون آنکه برایشان مهم باشد و یا میتوانند تبدیل به موجوداتی شوند که همه برایشان مهم هستند. سعی می کنند به دیگران فایده برسانند. بنابراین انسان میتواند این مسیر را برای خودش تعیین کند.
🔸مشاوران درونی انسان؛ دو مشاور درون انسان ها هستند که یکی به اعمال مثبت دعوت می کند و دیگری به منفی. هر انسانی اگر دقیق شود این را در درون خودش میتواند ببیند و صدای آن ها را در طول روز بشنود.
⁦▫️⁩چرا بعضی از افراد در درمان موفق نمی شوند؟ به خاطر این هستش که مدام حرف مشاور منفی را گوش می کنند. شما وقتی در مسیر درمان قرار گرفتید نقش این مشاور ها خیلی پر رنگ تر میشود. البته نه فقط در درمان بلکه هر جایی که انسان در نقطه عطفی قرار میگیرد که وقتش شده است تغییر در زندگیش ایجاد کند. درمان اعتیاد برای شما میتواند بسیار حیاتی باشد . این که شما مصرف کننده باشی و یا نباشی نقش تعیین کننده ای در زندگی شما دارد. اینجا این مشاور منفی خیلی قوی تر وارد عمل میشود .تمام تلاشش را میکند  که شما را از کلاس و برنامه درمان دور کند و اگر موفق شود شما را از جاذبه میدان درمان کنار بکشد شما دیگر در درمان موفق نخواهید شد.
🔸مروری بر مراحل نفس؛ نفس اماره، نفس امر کننده است که در حیوانات نفس اماره غالب است. یک حیوان وقتی گرسنه اش میشود به سمت غذا حرکت میکند بدون آنکه  کاری به اخلاقیات یا مسائل دیگر داشته باشد . حیوان کاملا تحت تاثیر نفس اماره است. انسان ها هم می‌توانند در مرحله ای باشند که کاملا تحت تاثیر نفس اماره باشند و نیروی منفی بر آن ها غالب باشد. مانند فردی که دارو احتکار می کند.
⁦▫️⁩در مرحله بعد انسان وارد نفس لوامه یا سرزنش کننده میشود که سرزنش درون خودش را می شنود و به آن گوش میکند. این موضوع با عذاب وجدان سرزنش و  آزار خود کاملا متفاوت است. این یک تلنگر برای بیداری است . مثلاً فرد تحت درمان است، یک پله را جابه‌جا مصرف میکند  یا یک ذره دارو زیاد میخورد و یا ساعت به هم میریزد، بلافاصله در درونش یک صدایی سرزنش میکند که چرا این کار را میکنی و اینطور نیست که عذاب وجدان بگیرد چراکه این صدا اینکه باعث میشود که با راهنمایش مشورت کند و علت این کار را ببیند تا دفعه بعد همچین اتفاقی رخ ندهد. مرحله نفس لوامه بسیار تا بسیار با ارزش است. خیلی از انسان ها این مرحله رو تجربه نمیکنن و این صدا رو اصلا نمی‌شنوند . این مراحل ادامه دارد تا زمانی که انسان به نفس مطمئنه برسد که میگن اینجاست که روح کاملا قالب میشود و دیگر پیشنهاد های مشاور مثبت اجرا میشود و این دو مشاور در درون انسان وجود دارد.
🔸شاید برای ما سوال پیش بیاد که چرا آقای مهندس راجع به این مسائل صحبت میکند . این ها چه ربطی به درمان اعتیاد دارد. ما اگر در درون خودمون متوجه نباشیم . اگر انسان رو نشناسیم، چطوری میخوایم اعتیاد رو درمان کنیم. اعتیاد فقط مصرف کردن و مصرف نکردن نیست. فقط آن ماده مخدر نیست. اعتیاد یک جهان است.که ما با آن جهان مواجه هستیم .مجموعه ای از باورهاست که در درون هر انسانی شکل گرفته است . شما چطور میخواد عبور کنید. چطور میخواید خودتون رو عوض کنید اگر نتونید روی باور ها کار کنید و اگر جریان فکر درست نشود. برای اینکه این اتفاق بیوفتد باید مقادیر بسیار زیادی دانایی، هر انسانی داشته باشد.  باید آگاه و هشیار باشد. باید این صداها را در درون خودش تشخیص دهد تا بتواند کار درمان اعتیاد را انجام  دهد چون درمانگر اعتیاد خود فرد است. راهنما تنها راهنمایی می کند. انشاالله در کلاس حضوری کاملا راجع به این مسئله صحبت می کنیم.
تهیه و تنظیم از مسافر کامران
ادامه مطلب...

خلاصه ای از سی دی کج فهمی

فایل صوتی کوتاهی از سی دی کج فهمی مهندس دژاکام که امیدوارم مفید باشد. برای ثبت نام در کلاس سی دی های مهندس دژاکام می توانید در واتس اپ پیام دهید. 
ادامه مطلب...

خلاصه ای از سی دی صوت

🔰خلاصه سی دی صوت به نام خدا 🌟علم به معنای دانستن است؛ ما خیلی وقت ها تعریف علم را نمی دانیم. علم به معنای دانستن است. شما وقتی زندگی را بدانید، علم زندگی را دارید. علم زندگی آموختن می خواهد. ما برای هر چیزی نیاز داریم نزد معلمی برویم که آن کار را بلد است تا بیاموزیم. اینکه دارو چگونه استفاده شود بسیار مهم است. در این مورد مثال میزان نمک در غذا را آقای مهندس مطرح می کنند . دارو خیلی وقت ها وجود دارد اما چون نوع استفاده از آن مشخص نیست دردسر ایجاد می کند. مثلا متادون برای درمان مطرح شد، اما کار به جایی  رسید که برنامه تغییر شکل داد و تبدیل شد به برنامه نگهدارنده با متادون. شربت تریاک هم همین طور است. اینکه چطور مورد استفاده قرار بگیرد مهم است. ما باید بدانیم چه اندازه، چه ساعتی و چه صورتی باید دارو را مورد استفاده قراربدهیم.
🌟وجود جهان های دیگر؛ ما به دنبال خبردار شدن از جهان های دیگر نیستیم. چون نمیتوانیم این اطلاعات را داشته باشیم . این جهان مانند آزمون طراحی شده است همه چیز بسته است. اما اینکه انسانی باور داشته باشد که البته خود باور یک طیف است که اندازه این باور باعث میشود غم این حیات را نخورد و بداند که این گذرا است.
🌟 ما قطراتی هستیم که وظایف بی انتها داریم تا به حلقه های دوردست برسیم؛ خوش به حال هر انسانی که در درون خودش این را بداند. یکی اینکه بداند قطره است؛ یعنی هیچی نیست ولی از طرفی بداند که هیچی هم نیست! یعنی بداند که دریا از قطرات تشکیل شده است. بعد بداند که در حیات هیچکس بدون وظیفه نیست. ما اگر وظایف را انجام بدهیم می توانیم به جهان دیگر وارد شویم که البته این کلام یک چیزاست و باور کردن و اجرای آن در درون، چیز دیگر.
🌟مانند ریسمان به  بالا و پایین می رویم: زندگی در روی کره زمین که ممکن است در جاهای دیگر نیز اینگونه طراحی شده باشد، بالا و پایین زیاد دارد و ما اگر بتوانیم توجه خودمان را از این بالا و پایین های زندگی برداریم و وظایفمان را در زندگی فارغ از آن ها انجام دهیم خیلی از مسائل برای ما حل می شود.
🌟نور،صوت و حس؛ نور، صوت و حس مثلثی است که در وادی دهم کتاب عشق مطرح می شود. این مثلث، مثلث ارتباطی بین جهان هاست و ارتباط بدون آن ها ممکن نیست. یعنی چی که بدون آن ها حیاط ممکن نیست؟ چون ارتباط ما با دنیا از طریق حس می باشد. در این مورد لازم است در کلاس های حضوری بحث کنیم.
🌟صوت احساس را تغییر می دهد. هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی. یکسری از موسیقی ها به انسان انرژی می دهد و یکسری انسان را وارد غم می کند. صوت انسان ها هم دقیقا همینطور است. برای همین است که در سی دی صوت، اشاره میشود که با موسیقی می توان به انسان ها برای بهبود وضیعیت روحی کمک کرد. که البته  با صوت و کلام نیز میشود این کار را انجام داد به شرط آن که انسانی که کلام را استفاده می کند در درون خودش آن موضوع را داشته باشد. یک وقتی است که حرف یکسانی را دو انسان می زنند .یک انسان حرفش به دل می نشیند و دیگری فقط باعث افزایش غم، ناراحتی و گاهی نفرت میشود این برمیگردد به درون انسان ها.
تایپ: مسافر کامران
ادامه مطلب...

خلاصه ای از سی دی فاصله

فایل کوتاهی درباره سی دی فاصله مهندس دژاکام که امیدوارم مفید باشد. در این هفته در کلاس های حضوری این سی دی را با جزئیات کار خواهیم کرد. سی دی هفته آینده کج فهمی.   
ادامه مطلب...

پشتیبانی