سوالات مقدماتی اعتیاد

هرآنچه درباره اعتیاد و درمان آن باید بدانید.

اعتیاد جایگزینی مواد مخدر بیرونی به جای مخدرهای طبیعی بدن است. به صورت طبیعی موادی شبه افیونی (شبیه به مخدر های تولید دست بشر) در بدن انسان تولید میشود. وقتی فردی به صورت بلند مدت از مخدرهای بیرونی استفاده میکند، به تدریج بدن تولیدات خود را کاهش میدهد و وابسته به مخدرهای بیرونی میشود. در این حال اگر مخدر بیرونی به صورت ناگهانی قطع شود، نشانگان قطع مصرف یا به اصطلاح خماری رخ میدهد.

متد DST کشف آقای مهندس دژاکام بنیانگزار کنگره 60 است. این متد کاملا توانایی بازگرداندن مخدرهای طبیعی بدن به حالت تعادل را دارد. در این متد ابتدا بر اساس ماده مصرفی فرد، میزان دارو (عموما شربت تریاک. در کلینیک با داروی متادون نیز این درمان انجام میشود) در سه وعده برای مصرف کننده مشخص میشود. سپس در بازه های 21 روزه ابتدا افزایش و سپس دارو کاهش پیدا میکند تا به صفر برسد. در طول این درمان که حداقل 10 ماه زمان نیاز دارد فرد کاملا حال خوبی دارد و میتواند به کارهای روزانه خود رسیدگی نماید.

بسته به نوع مخدر مصرفی عوارضی مانند: بدن درد، آبریزش بینی، عطسه های پی در پی، خمیازه، جمع شدن اشک در چشم، بی حوصلگی، اسهال، اختلالات جنسی، مشکل خواب و غیره رخ میدهد. این عوارض اگر متد درمانی خاصی نیز مورد استفاده قرار نگیرد، در طی 3 هفته رو به کاهش میرود. بعد از کم شدن این نشانگان، عوارض پنهان قطع مصرف ناگهانی خود را نشان میدهد و دلیل اصلی بازگشت به اعتیاد همین عوارض پنهان است.

بعد از مدت تقریبا 21 روز از قطع که اختلالات آشکار به حداقل میرسد، اختلالات پنهان خود را نشان میدهد. دلیل اصلی بازگشت به مصرف مواد همین اختلالات پنهان است که به علت عدم تعادل بیوشیمی بدن روی میدهند. اختلالات بسته به ماده مصرفی میتوانند: ناامیدی شدید، نداشتن انرژی کافی، افسردگی، عدم تمایل به زندگی، کابوس، رسیدن به انزال بدون رخ دادن ارگاسم، گریه کردن بی دلیل، بی حوصلگی، خشمگین شدن بی دلیل و غیره. به یاد داشته باشید که این اختلالات در وحله اول ریشه در عدم تعادل جسم دارند.

جهانبینی؛ نوع نگرش هر انسان به زندگی است. گروهی انسانها جهان را جای تاریکی میبینند که باید با زرنگی! یا به زور حق خودشان را بگیرند. طبیعتا این افراد همواره دچار استرس خواهند بود.

هستند گروه دیگری که بخاطر نگرش متفاوت از آرامش برخوردارند. اعتیاد نیز جهانبینی چند وجهی مخصوص به خود را دارد. فرد مصرف کننده میگوید: باید مصرف کنم تا حالم خوب باشد یا اگر لذت نبرم زندگی چه فایده ای دارد؟ در گذر زمان جهانبینی هر فرد زندگی آن فرد را تشکیل میدهد. به یاد داشته باشید شما مرکز جهان خود هستید!

مسئله اصلی در اینجا تفاوت میان وسوسه و نیاز است که ابتدا باید آنرا بفهمیم و بدانیم. نیاز با گذر زمان از بین نمیرود اما وسوسه با زمان فروکش میکند.

به عنوان مثال گرسنگی یک نیاز است حتی اگر مدت طولانی صبر کنیم به خودی خود برطرف نمیشود. وقتی مصرف کنندگان قطع مصرف ناگهانی میکنند میگویند وسوسه داریم و این به اصطلاح وسوسه سالهای سال ازمیان نمیرود و آنها مجبور به فرار میشوند. از نظر ما جسم فردی که ناگهانی مصرف مواد را قطع میکند به علت عدم تعادل سیستمهای تولید کننده مواد شبه افیونی نیاز به مواد یا دارویی مناسب دارد. آنچه مصرف کنندگان وسوسه میخوانند، نیازی است که اگر جسم به خوبی درمان شود کاملا از میان خواهد رفت.

بسته به تعریفی که از اعتیاد میشود و هدف درمان آن، رویکردهای متفاوتی در دنیا برای درمان یا ترک اعتیاد موجود است.

تمامی رویکردها در دو دسته درمان همراه با دارو و یا ترک بدون دارو قرار میگیرند و رویکرد سومی نیز وجود دارد که ترکیبی از این دو است(کنگره 60).

در رویکرد دارو درمانی میگویند بدن فرد مصرف کننده به مخدر وابسته شده است و درست مانند فردی که به علت تصادف و بستری در بیمارستان مورفین دریافت کرده است، نباید یکباره مواد قطع شود. در این روش از دارویی استفاده میشود تا عوارض ترک مواد را کاهش دهند و در این میان با جلسه های روان درمانی به مصرف کننده کمک می کنند تا نگاه خود به زندگی را تغییر دهد. 

در رویکرد قطع ناگهانی که روش اصلی گروه معتادان گم نام است معتقدند که مصرف دارو یا مواد به صورت کنترل شده غیر ممکن است و دارو احتمال لغزش را بسیار افزایش میدهد. آنها معتقدند که همه چیز باید یکباره قطع شود و در مرور زمان با استفاده از کلاس ها (قدم کار کردن) فرد جنگی بر علیه اعتیاد آغاز کند. 

در اینجا به درستی یا نادرستی هیچ روشی نمیپردازم و تنها هدفم توضیح مختصری درباره دو رویکرد اصلی موجود برای ترک یا درمان اعتیاد بود.

هدف از درمان در کلینیک شفای سبز، رسیدن به نقطه ای است که شخص نیازی برای مصرف نداشته باشد. این مهم حاصل نخواهد شد مگر بازسازی جسمی به خوبی انجام شود. 

برای رسیدن به درمان باید مواد شبه افیونی بدن یا بیوشیمی بدن به حالت تعادل بازگردد. در کنار درمان جسم، کلاسهای مشاوره (جهان بینی)، به فرد مصرف کننده یاری می رساند تا برای همیشه از جهان تاریک اعتیاد خارج شود.

در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، هیچ اتفاقی خارج از زمان نمی افتد! شما هرگز نخواهید دید که دانه گندم یکروزه خوشه دهد! درمان اعتیاد در کوتاه مدت مطلقا امکان پذیر نیست. 

بازگرداندن تعادل به جسم، روان و جهان بینی یا نگرش فرد بیمار به زمان نیاز دارد. به یاد داشته باشید که چیزی که در مدت طولانی تخریب شده است، باید به تدریج اصلاح شود. 

پشتیبانی