جهان بینی پیشرفته

جهان بینی پیشرفته

 

در این بخش فایل های پیشرفته تر از کلاس های خصوصی قرار خواهد گرفت. اگر علاقه مند هستید میتوانید برای شرکت در کلاس های خصوصی مراجعه فرمایید.

 

کلاس خصوصی 1

فایل جهانبینی درباره ترس 

گزیده ای از جلسه شناخت انسان

گزیده ای از جلسه ناامیدی

 

پشتیبانی